“บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัด”

     เราทำสัญญากับเกษตรกรใน จ.เชียงราย และเราดูแลเกษตรกรที่ทำสัญญาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดการเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้าไม้ จนถึงการเก็บเกี่ยว และการสีข้าว หลังการเก็บเกี่ยวเราใส่ใจในการดึงเอารสชาติดั้งเดิมของข้าวญี่ปุ่นออกมา เพื่อส่งมอบข้าวญี่ปุ่นที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และอร่อยให้กับผู้บริโภค เราทำการปรับปรุง วิจัย รวมถึงจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกข้าวจากประเทศญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานและโรงสีข้าว

ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองเชียงราย ซึ่งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย น้ำสะอาด และเป็นผืนดินที่เหมาะแก่การปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

ดูสินค้า

โรงงานได้รับการรับรองระบบ Codex

GHPs/HACCP โดยบริษัท  URS (Thailand)

Certificate no. 120183