ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์ อะคิตะโคมาชิ ตรา โกะเมะยะ

พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เรียกว่าจาโปนิกา (Japonica) นิยมปลูกกันในประเทศญี่ปุ่น ภาคเหนือของจีน และบริเวณคาบสมุทรเกาหลี จะมีลักษณะเมล็ดสั้น กลม หนา และมีความเหนียว เนื่องจากมีอะไมโลเพคตินในปริมาณสูง จึงเหมาะที่จะใช้กับอาหารอย่างโอนิกิริ (ข้าวปั้น) หรือซูชิที่จะรับประทานด้วยตะเกียบ เช่น ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์อะคิตะโคมาชิ สายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาข้าวญี่ปุ่นหลายพันธุ์ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ : ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์โคชิฮิคาริ (コシヒカリ) ข้าวญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศและต่างประเทศ ข้าวเมล็ดสั้นนี้มีความเหนียวข้น มีรสหวาน และปลูกทั่วประเทศญี่ปุ่น ทางภูมิภาคโทโฮคุทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู เป็นพื้นที่ผลิตข้าวหลัก ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์ฮิโตเมะโบเระ (ひとめぼれ) ขึ้นชื่อในเรื่องเนื้อสัมผัสนุ่ม ที่เข้ากันได้ดีกับอาหารญี่ปุ่นแบบเบา ๆ มีรสชาติ กลิ่น และรูปลักษณ์ที่สมดุล มีความเหนียวนุ่มเหมือนโคชิฮิคาริ แต่ไม่แรงเท่า ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์อะคิตะโคมาชิ(あきたこまち) มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดอากิตะ ข้าวชนิดนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับรถไฟชินคันเซ็นที่มีชื่อเดียวกันซึ่งผ่าน อะคิตะโคมาชิ มีความเหนียวและรสชาติเบากว่าโคชิฮิคาริเล็กน้อย แม้จะทานแบบเย็น รสชาติก็ไม่บูด ดังนั้นจึงเหมาะกับอาหารที่ทานเย็นๆ เช่น ซูชิ ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์Hakumai/Uruchimai (粳米) – ข้าวที่หาได้ง่ายและพบได้บ่อยที่สุดคือข้าวขาวที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารญี่ปุ่นหลายๆ อย่าง ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์เก็นไม (玄米) […]