ธุรกิจของเรา

บริษัท พีแอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัด
P and P Komeya Co., Ltd.
          เริ่มดำเนินการในชื่อ บริษัท โกะเมะยะ จำกัด (Komeya Co., Ltd.) ในปี 2542 เป็นผู้บุกเบิกการปลูกญี่ปุ่นและการผลิตข้าวญี่ปุ่นคุณภาพสูง โดยได้รับการถ่ายทอดวิธีการเพาะปลูกและกระบวนการผลิตจากชาวญีปุ่นโดยตรง เราเริ่มพัฒนาข้าวญี่ปุ่นสายพันธ์ุ “อะกิตะโกมาชิ”  ในประเทศไทย
 
         หลังจากนั้น เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์กรในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัด (P and P komeya Co.,Ltd) นับตั้งแต่ก่อตั้ง เป็นระยะเวลายี่สิบกว่าที่เราได้ศึกษาและทำงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวญี่ปุ่นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเราได้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารญีปุ่นแบบครบวงจร  กล่าวคือ  เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธ์ุ การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เข้าสู่กระบวนการผลิตในรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs  และ  HACCP กระบวนการอบแบบไร้ควันทำให้ได้ข้าวสารญีปุ่่นที่มีคุณภาพ รวมถึงไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตและการบรรจุในห้องปิดการเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 12 องศา  ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพข้าว และปลอดภัยจากแมลง สัตว์พาหะ  ด้วยวิธีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรามุ่งเน้นผลิตข้าวญีปุ่นที่มีคุณภาพ มีความอร่อย ขัดสีสดใหม่ ส่งตรงลูกค้าทุกวัน 
 
          สำนักงานและโรงสีข้าวของเราตั้งอยู่ใกล้กับ “วัดร่องขุ่น” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในแถบชานเมืองเชียงราย ซึ่งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย น้ำสะอาด และเป็นผืนดินที่เหมาะแก่การปลูกข้าวญีปุ่นเป็นอย่างยิ่ง
 
          “บริษัท พี แอนด์ พี โกะเมะยะ จำกัด” เราทำสัญญาโดยตรงกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เรามีทีมงานฝ่ายไร่คอยดูแลให้คำแนะนำเกษตรกรที่ทำสัญญาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดการเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้าจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม  การอบข้าว การขัดสี หลังการเก็บเกี่ยวเราใส่ใจในการดึงเอารสชาติดั้งเดิมของข้าวญี่ปุ่นออกมา เพื่อส่งมอบข้าวญี่ปุ่นที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และอร่อยให้กับผู้บริโภค เราจึงทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและทำการวิจัยเพิ่มเติมตลอด รวมถึงจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกข้าวจากประเทศญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
 
          สินค้าของเราจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ข้าวโกะเมะยะ” ลูกค้าที่สนใจข้าวญี่ปุ่นของเราสมารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามที่อยู่เบอร์โทรในเพจ เรามีขนส่งเอ็กซ์เพรส บริการส่งให้หน้าบ้าน  

https://pandpkomeya.com/